logo32.png
fot7
fot12
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia
fot13
i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

 

Aktualności

Zaświeć się na niebiesko

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

zajrzyjcie.. ;-)

autyzm MA KOLOR NIEBA

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO w Koninie, przyłączyło się do Akcji Zaświeć się na Niebiesko w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu 02.04.2013 r.
Pierwsze kroki poczyniliśmy do Urzędu Miasta odwiedzając sekretariat Prezydenta Nowickiego, zastępców Prezydenta Marka Waszkowiaka, Sławomira Lorka, kierownictwo i pracowników wydziału oświaty w Koninie, Przewodniczącego Rady Miasta. Kierownika biura ds. osób niepełnosprawnych Pana Bartka Jędrzejczaka. By później udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koninie – Dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej – po to by zaświadczyć o solidarności z osobami z autyzmem. Przypomnieć o konieczności

wsparcia i kompleksowej pomocy osobom z autyzmem, oraz podziękować za dotychczasowe wsparcie działań. i snuć plany na przyszłość, która barwę ma niebieską. Naszą niebieska kokardę przyjęło wielu urzędników w mieście, mieszkańców, klientów sklepów, którzy również w akcję się włączyli. Serdecznie dziękujemy!

Autyzm jest jak góra lodowa, dla potencjalnego odbiorcy widoczny jest tylko wierzchołek góry lodowej (często są to właśnie widziane i źle oceniane zachowania, trudne, autyostymulacyjne, dziwne, bez kontaktu, bądź z trudnym kontaktem i relacją) to co tak naprawdę jest w dziecku jest głęboko wewnętrznie zamknięte, dlatego nie należy się bać trzeba zajrzeć pod tafle wody, by dostrzec każde dziecko takim jakie jest naprawdę – bo ono tego kontaktu szuka tylko często my nie potrafimy, bądź nie chcemy tego dostrzec, zrozumieć postarać się.

Autyzm jest problemem NARASTAJĄCYM – obecnie 1 na 80 urodzonych dzieci stawiana jest diagnoza autyzmu. Osoby z autyzmem mają problem z odbiorem, przetwarzaniem , interpretowaniem, bodźców płynących ze środowiska, co bardzo utrudnia im funkcjonowanie. Każda z osób ma inny wachlarz zachowań, stymulacji, potrzeb, możliwości charakterystycznych tylko dla siebie Do każdej z nich należy podejść z ogromnym szacunkiem i pokorą.
Osoby z autyzmem mają problemy w sferze kontaktów z rówieśnikami pod względem jakościowym i ilościowym. Trudności stanowią dla nich podstawowe czynności dnia codziennego, organizacja czasu wolnego, dzielenie przestrzeni z innymi, wchodzenie w prawidłowe relacje rodzinne, rówieśnicze itd.


• Osoby z autyzmem mają kłopoty w rozumieniu kontekstów społecznych, przenośni, metafor, żartów, slangu młodzieżowego… co bardzo utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśniczej/społecznej. W badaniach stwierdzono, ze w co 6 zdaniu każdy z nas używa jakichś przenośni w trakcie z rozmową z druga osobą.!!


• Często osoby z autyzmem nie mówią – ale to nie znaczy , że nie potrafią się komunikować. Tak naprawdę to nasze dzieci komunikują się cały czas z nami tylko my ich nie rozumiemy ! Jasne i czytelne komunikaty! Nadmiar bodźców czy ból, głód, chęć zabawy jakim przedmiotem – odbierana jest jako zachowania niepożądane a nie jako komunikat. Komunikacja wymaga zaangażowania, wiedzy i dużej determinacji, ciągłego powtarzania – wytrwałości cierpliwości i NARZĘDZI. Podstawowa zasadą, o której należy pamiętać w przypadku braku mowy czynnej, to wprowadzenie komunikacji alternatywnej/wspomaganej , która ułatwia rozumienie i komunikowanie się z otoczeniem wykorzystując z pośród wielu metod alternatywnych tą, która jest możliwa do osiągnięcia przez dziecko i najbliższe otoczenie.
AAC= MOWA GEST SYMBOL !
dostosuj..!


• Dzieci z autyzmem jest diagnozowanych coraz więcej w związku z tym mamy coraz więcej młodzieży i niebawem coraz więcej osób dorosłych z autyzmem.
Jeżeli od momentu wykrycia problemu rozwojowego dziecka wprowadzone postawienia diagnozy wprowadzona zostanie prawidłowa terapia, edukacja naszych dzieci, z kompleksowymi treningami umiejętności społecznych i komunikacyjnych a w przyszłości także zawodowych to mamy szanse dać zatrudnienie osobom z autyzmem, gdyż po odpowiednim przeszkoleniu, wieloletniej odpowiednio ukierunkowanej pracy będą mogli być pracownikami i wówczas będą konkurencją dla innych!!
W miejscu pracy nie chodzą, nie plotkują, nie wydłużają przerw, nie są zainteresowani innymi sprawami aniżeli tymi, które są im powierzone! Mogą wykonywać, nie nudząc się czynności wymagające powtarzalności, ciągłej i ciągłej i ciągłej.

Powtarzalność, plan schemat działania daje naszym NIEBIESKIM Dzieciakom i Młodzieży poczucie bezpieczeństwa i komfortu zabawy, pracy. Należy jasno i konkretnie określić zasady, których przestrzegać będą wtedy, gdy my ich tego nauczymy! Dzięki wzmocnieniom pozytywnym i nagrodom społecznym!
ZAJRZYJ POD TAFLE WODY!!! NIEBIESKIEJ WODY!!

logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności   Logotyp Unii Europejsksiej
Strona zrealizowana w ramach projektu "Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kowes.spoldzielnie.org

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie:masterpunkt