Aktualności

szkolenie ZACHOWANIA TRUDNE I NIEPOŻĄDANE

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie, utrudniają tym osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem i stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodowej. Często zachowania problemowe przyjmują formy zachowań agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i osób z ich otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania zachowań problemowych.


Tematyka szkolenia :
Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omawiane są kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań trudnych, w szczególności zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz strategie zapobiegania pojawianiu się tych zachowań. Poruszany jest również temat etycznych aspektów stosowania interwencji fizycznych oraz kwestie bezpieczeństwa, które należy uwzględnić podczas ich stosowania. W części teoretycznej mowa jest również o reakcjach emocjonalnych jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach radzenia sobie z nimi.
W części praktycznej prowadzący demonstrują możliwe interwencje fizyczne w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość przećwiczyć ‘na sobie’ wszystkie z prezentowanych metod.
Szkolenie jest kierowane do specjalistów i rodziców dzieci prezentujących zachowania trudne.
Szkolenie to jest tłumaczeniem i adaptacją amerykańskiego szkolenia na temat strategii zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (Strategies for Crisis Intervention and Prevention).
Adresatami szkolenia są głównie nauczyciele, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzice dzieci przejawiających zachowania trudne.
Prowadzący szkolenie
Wojciech Sekta – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (Behavior Analyst Certification Board). Przez 6 lat prowadził wspólnotę domową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stanie Nowy Jork. Pracuje w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
Wojciech Modrzejewski - pedagog specjalny, trener pracy osób z autyzmem. Pracuje w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem


zapisy, informacja
biuro@gepetto.lm.pl

rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 50 zł. tytułem darowizna na cele statutowe
specjaliści 170 zł.
tytułem darowizna na cele statutowe
płatność na miejscu