Aktualności

WYKŁAD OTWARTY lek. A.Święcicki

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty

“ Integracyjne podejście do medycyny. Nowe strategie i możliwości leczenia
oraz wspierania rozwoju małego dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń 
rozwojowych
ze spektrum autyzmu”.

W trakcie spotkania poruszane zostaną następujące zagadnienia : 
1. Postrzeganie organizmu jako zintegrowanej całości, 
2. Pojęcie zdrowia i choroby, 
3. Strategia rozwiązywania problemów medycznych w kontekście integracyjnej wizji organizmu. 
4. Możliwości leczenia homeopatycznego.

Wykład poprowadzi lek. med. Andrzej Święcicki

DATA: wtorek 21 stycznia 2014 r. o godz. 10.00
MIEJSCE: Siedziba Gepetto, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, Konin
Kontakt: dr Anna Kostiukow tel. 501 743 155