Aktualności

Projekt Zmysłowy Świat

Zmysłowy Świat 2016 - Prjekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konin.