logo32.png
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia
fot12
fot13
fot7
i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

 

Aktualności

Konsultacje terapeutyczne

Konsultacje terapeutyczne dla nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzieci, młodzieży z autyzmem trwają cały rok. 

 

 

Konsultacje

W ramach naszych obecnych działań realizujemy terapię i rehabilitację:

 

- autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju

 

- terapia pedagogiczna

 

- terapia logopedyczna

 

- dogoterapia

 

- integracja sensoryczna

 

- zajęcia metodą W. Sherborne

 

- terapia zajęciowa

 

- fizjoterapia

 

- zajęcia indywidualne

 

- zajęcia grupowe

 

- szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodziców i nauczycieli

 

- grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa

 

- terapia z wykorzystaniem elementów teorii uczenia się

 

- trening umiejętności społecznych dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera powyżej 13 roku życia

 

- warsztaty aktywizacji zawodowej młodzieży

 

logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności   Logotyp Unii Europejsksiej
Strona zrealizowana w ramach projektu "Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kowes.spoldzielnie.org

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie:masterpunkt