logo32.png
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia
fot7
fot13
fot12
i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

 

Aktualności

Zaświeć się na niebiesko

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

zajrzyjcie.. ;-)

autyzm MA KOLOR NIEBA

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO w Koninie, przyłączyło się do Akcji Zaświeć się na Niebiesko w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu 02.04.2013 r.
Pierwsze kroki poczyniliśmy do Urzędu Miasta odwiedzając sekretariat Prezydenta Nowickiego, zastępców Prezydenta Marka Waszkowiaka, Sławomira Lorka, kierownictwo i pracowników wydziału oświaty w Koninie, Przewodniczącego Rady Miasta. Kierownika biura ds. osób niepełnosprawnych Pana Bartka Jędrzejczaka. By później udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koninie – Dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej – po to by zaświadczyć o solidarności z osobami z autyzmem. Przypomnieć o konieczności

Czytaj więcej...

szkolenie ZACHOWANIA TRUDNE I NIEPOŻĄDANE

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie, utrudniają tym osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem i stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodowej. Często zachowania problemowe przyjmują formy zachowań agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i osób z ich otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania zachowań problemowych.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Gepetto

Sala zabaw Słoneczko g.17.00-19.00
zabieramy ze sobą wszystkie swoje Dzieciaki i jakieś napoje ;-)

logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności   Logotyp Unii Europejsksiej
Strona zrealizowana w ramach projektu "Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kowes.spoldzielnie.org

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie:masterpunkt